กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญโรงเรียนคู่ขนาน การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ใน 4 หมวด 16 กลุ่มกิจกรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมการทำกระท้อนดอง

IMG_6087 IMG_6083 IMG_6079 IMG_6076 IMG_6075 IMG_6070 IMG_6069 IMG_6068

กิจกรรมริบบิ้นห่อเหรียญ

IMG_6118 IMG_6120 IMG_6122 IMG_6124 IMG_6125 IMG_6126 IMG_6128

เกมคณิตศาสตร์

IMG_6135 IMG_6136 IMG_6137 IMG_6160

คลิ๊กชมวิดีโอกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้เลยครับ

ถนอมจิตร พอใจ ถ่ายภาพ/รายงาน

วันชัย ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

 

ติดต่อ สพป.สก.1