การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนคู่ขนาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั้ง 59 โรง

ด้วย สพฐ. มีนโยบายติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นั้น คณะติดตามจะมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 โดยมาที่เขตพื้นที่ตอนเช้า ภาคบ่ายเข้าดูการขับเคลื่อนในระดับโรงเรียน จึงให้โรงเรียนคู่ขนานทุกโรงเรียนเตรียมพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจาก สพฐ.พร้อมจัดทำรายละเอียดแบบติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับโรงเรียนให้พร้อมเก็บไว้ให้คณะติดตามดู 1 ชุด และส่งแบบติดตามของโรงเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งมาเข้าเมล์ ศน.ปราณี  คงพิกุล ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เพื่อสรุปรายงาน สพฐ. ค่ะ ที่ [email protected] ขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าค่ะ

 

ติดต่อเรา