ประกาศโรงเรียนบ้านท่าระพา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้พนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าระพา

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ2008

Message us