พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญภาวนาถวายพระพรชัยมงคลฯ ครองราชครบ 70 ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญภาวนาถวายพระพรชัยมงคลฯ ครองราชครบ 70 ปี

 

1465354904622

1465354907077

1465354908811