ขอเปลี่ยนแปลงการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล

แจ้งโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยังไม่ได้รับการประเมินความยั่งยืน ขอเปลี่ยนแปลงตารางการเข้าประเมินดังนี้

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  บ้านชุมทอง และบ้านหินกอง

วันที่ 10 มิถุนายน 2559  บ้านซับถาวร  บ้านนาดี และบ้านคลองหินปูน

วันที่ 14  มิถุนายน 2559 บ้านไพรจิตรวิทยา บ้านวังบูรพา

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 บ้านทุ่งหินโคน  บ้านเขามะกา บ้านเนินสะอาด

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 บ้านคลองธรรมชาติ วัดพวงนิมิต อนุบาลเขาฉกรรจ์

วันที่ 20  มิถุนายน 2559 บ้านแสงจันทร์ บ้านคลองน้ำใส

 

 

ติดต่อเรา