ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ครั้งที่ 8

นางสาวสุวรรณีย์ ปริปุณณะ

วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

20160607_093940 20160607_093728 20160607_093727 20160607_103249 20160607_103247 20160607_094008 20160607_094001 20160607_093956 20160607_093947

ติดต่อ สพป.สก.1