ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทางไกล

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๖ หลักสูตร ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.dei.ac.th ติดต่อสอบถามโทร ๐๒ – ๓๘๑๖๖๔๘ – ๕๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา