ขอเชิญร่วมเสนอการวิจัย และประชุมชี้แจงกรอบวิจัย

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ขอเชิญร่วมเสนอการวิจัย และประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและติดตามรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php และทางโทรสาร ๐๒ – ๕๗๙ ๐๕๖๖

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา