ด่วน การประเมิน 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบ ยังไปได้ประเมินตนเอง ให้เข้าไปประเมินกิจกรรม 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ทางเว็บไซต์

 http://www.vitheebuddha.com       ให้เสร็จก่อน 10 มิ.ย.2559  สพฐ.จะปิดเว็บแล้ว เดี๋ยวโรงเรียนและ เขต จะมีปัญหาการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ARS  สอบถามรายละเอียดที่ ศน.วีรศักดิ์ 081-864-7350

images

29 veteebudda

ติดต่อเรา