โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 (ครูผู้ช่วย)

แจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 (ครูผู้ช่วย)

เข้ารับการอบรมในวันที่  11  มิถุนายน  2559  ณ หอประชุมบุญนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต  1

แจ้งการจัดแบ่งกลุ่มตามฐานการจัดกิจกรรม จำนวน  3  กลุ่ม  11 june 59

ติดต่อ สพป.สก.1