เชิญครูผู้สนใจสมัคร อบรมสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแก้ว กำหนดจัดอบรมการสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำ 11-12 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแก้ว โดยศาสตราจารย์พิเศษอารี  สุทธิพันธุ์ รับสมัคร 70 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ส่งแบบตอบรับโดยตรงไปที่สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 (ขยายจากวันที่ 7 มิถุนายน 2559) รายละเอียดตามที่แนบ

06.06.59.1Scan

ติดต่อ สพป.สก.1