ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษัท ทรู ขอเชิญสถานศึกษา ร่วมส่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.trueplookpanya.com/new/csa/project/10

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา