ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์ในรูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี “พระคุณที่สาม”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์ในรูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี “พระคุณที่สาม” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่เหมาะกับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยสามารถรับชมได้ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๑.๕๕ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ตั้งแต่บัดนี้ถึง เสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา