ศึกษารายละเอียด เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม โดยสามารถศึกษารายละเอียด เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ ได้ที่ http://www.ect.go.th/th/?page_id=8850

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา