บุญบั้งไฟ

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ คณะครูและนักเรียน ได้ไปร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ณ วัดทุ่งหินโคน

IMG_5712 IMG_5743 IMG_5747 IMG_5749 IMG_5755 IMG_5771 IMG_5773 IMG_5775 IMG_5780 IMG_5785 IMG_5791 IMG_5795 IMG_5800 IMG_5803 IMG_5807 IMG_5817 IMG_5829 IMG_5832 IMG_5833 IMG_5834 IMG_5836 IMG_5846 IMG_5851 IMG_5852 IMG_5857 IMG_5866 IMG_5875 IMG_5876 IMG_5882 IMG_5883 IMG_5886 IMG_5889 IMG_5892 IMG_5893 IMG_5942 IMG_5943 IMG_5947 IMG_5951 IMG_5954 IMG_5955 IMG_5971 IMG_5978 IMG_5979

ติดต่อเรา