ผอ.ศักดิ์ชัย บรรณสาร ออกตรวจเยี่ยม รร.

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหน้าสถานี อ.เมืองสระแก้ว พร้อมนี้ได้ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย และต่อมา นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียน บ้านโคกมะตูม อ.เมืองสระแก้ว พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำด้านการการอ่านของนักเรียนเพื่อช่วยแก้ปัญหาเด็กนักเรียนที่ยังอ่านหนังสือไม่ออก

IMG_8081 IMG_8083 IMG_8087 IMG_8094 IMG_8103 IMG_8112 IMG_8118 IMG_8124 IMG_8129 IMG_8133 IMG_8135 IMG_8139 IMG_8142

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1