การเลือกประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด

 วันที่ 12 มิถุนายน  2557 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูในตอนเช้า

และเลือกประธานนักเรียนในตอนบ่าย มีผู้สมัครเป็นประธานนักเรียนทั้งหมด 5 คน

โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ เด็กหญิงสุพัตรา   โปธา

ขอแสดงความยินดีด้วยคร้า

10466690_797376650295848_911731368_n 10461763_797349406965239_1193599146_n 10455486_797376470295866_2035603012_n 10443614_675596505827343_6354115345195085247_n 10443831_797349030298610_550317459_n 10443953_797377743629072_94195450_n 10439558_797377456962434_939688099_n 10432373_797378413629005_1262067572_n 10428889_797378146962365_433611628_n 10419830_797377053629141_2102727098_n 10365838_675595842494076_7527469021657838422_n 10302021_675595702494090_515273575174708069_n

ติดต่อเรา