ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒๙๒  คน เข้าร่วมประชุม

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_6057 IMG_6058 IMG_6059 IMG_6061 IMG_6062 IMG_6063 IMG_6065 IMG_6066 IMG_6068 IMG_6070 IMG_6072 IMG_6073 IMG_6074 IMG_6075 IMG_6076 IMG_6077 IMG_6078 IMG_6079 IMG_6080 IMG_6081 IMG_6082 IMG_6083 IMG_6084 IMG_6085 IMG_6086 IMG_6087 IMG_6088 IMG_6089 IMG_6090 IMG_6091 IMG_6092 IMG_6093 IMG_6094 IMG_6095 IMG_6096 IMG_6097 IMG_6098 IMG_6099 IMG_6100 IMG_6101 IMG_6102 IMG_6103 IMG_6104 IMG_6105 IMG_6106 IMG_6107 IMG_6108 IMG_6110 IMG_6111 IMG_6112 IMG_6113 IMG_6114 IMG_6115 IMG_6116 IMG_6117 IMG_6118 IMG_6119 IMG_6120 IMG_6121 IMG_6122 IMG_6123 IMG_6124 IMG_6125 IMG_6126 IMG_6127 IMG_6128 IMG_6129 IMG_6130 IMG_6131 IMG_6132 IMG_6133 IMG_6134 IMG_6135 IMG_6136 IMG_6137 IMG_6138 IMG_6139 IMG_6147 IMG_6149 IMG_6150 IMG_6151 IMG_6152 IMG_6153

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1