โครงการขยายผลการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เครือข่ายคุณภาพการศึกษาสองขุนเขา

 นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑  เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการขยายผลการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองขุนเขา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในเครือข่ายฯ จำนวน ๘ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๑๕ คน เข้ารับการอบรม

 วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  

ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

  DSC_0651  DSC_0662DSC_0659  DSC_0660  DSC_0665 DSC_0669 DSC_0670 DSC_0673 DSC_0676 DSC_0678 DSC_0679 DSC_0684  IMG_9717-640x330DSC_0686 DSC_0688

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ธนกฤต  ถ่ายภาพ

กรวรรณ  รายงาน

ติดต่อเรา