โครงการขยายผลการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เครือข่ายสองขุนเขา

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการขยายผลการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  โดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองขุนเขา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในเครือข่ายฯ จำนวน ๘ โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น ๑๑๕ คน เข้ารับการอบรม

IMG_0001 IMG_0002 IMG_9680 IMG_9682 IMG_9683 IMG_9685 IMG_9686 IMG_9687 IMG_9688 IMG_9689 IMG_9690 IMG_9691 IMG_9693 IMG_9694 IMG_9695 IMG_9697 IMG_9699 IMG_9701 IMG_9702 IMG_9703 IMG_9704 IMG_9705 IMG_9706 IMG_9707 IMG_9708 IMG_9709 IMG_9710 IMG_9711 IMG_9712 IMG_9713 IMG_9714 IMG_9715 IMG_9716 IMG_9717 IMG_9719

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1