ครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญผู้สนใจร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๗ ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร โดยสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่ http://sakaeo.mnre.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๗ สอบถามโทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๐๓๘ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อ สพป.สก.1