ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ Eco-Products International Fair 2016

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สพฐ.เชิญชวนโรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ Eco-Products International Fair 2016 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2559 ณ  Hall 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งกิจกรรมสอดคล้องกับการดำเนินงานด้านนโยบายการลดขยะ ของ สพฐ. รายละเอียดดังแนบ

scan0005

 

ติดต่อ สพป.สก.1