เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

ปีการศึกาา  2559

โรงเรียนบ้านลุงพลู

เมื่อ วันพฤหัสบดี  ที่ 2 มิถุนายน 2559

*************

2

3

4 6 5

7 8 9

ติดต่อ สพป.สก.1