ไหว้ครู ณ โรงเรียนบ้านหน้าสถานี

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่  12  มิถุนายน  2557

และได้มีโอกาสต้อนรับท่าน ผอ.ศักดิ์ชัย  บรรณสาร ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพอดี๊ พอดี 11

44

77

88

99

112

115

ติดต่อเรา