ด่วน…การประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

อ้างถึงหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1ที่ศธ04153/ว1555 ลงวันที่ 10 พ.ค.2559 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ประเมิน ใด้เข้าไปประเมินตนเองทางเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com ให้เสร็จก่อนวันที่ 10 มิ.ย.2559 เพื่อเขตจะได้รับรอง  ก่อนที่ สพฐ.จะปิดเว็บในวันที่ 15 มิ.ย.2559 จะมีผลต่อการรายงานตามแผนการปฏิบัติราชการ(ARS)  สงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่ ศน.วีรศักดิ์ 081 864 7350  username and partwordimages

ติดต่อเรา