“สร้างสรรค์ส่งเสริม เพิ่มพูนการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน”

โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาอ่านเขียน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ขอเชิญร่วมโครงการกิจกรรม “สร้างสรรค์ส่งเสริม เพิ่มพูนการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน” โรงเรียนที่สนใจสามารถแบบฟอร์มการสมัครและกรอกประวัติ ผลงาน ได้ที่ http://www.saranukromthai.or.th ส่งผลงานภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๘๑ – ๗๓๖ ๗๘๔๙

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา