การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการลดปริมาณการใช้กระดาษสำหรับงานสารบรรณ ให้ลดได้อย่างน้อยร้อยละ 5 จากปริมาณการใช้กระดาษในปีที่ผ่านมา โดยให้รายงานการใช้กระดาษมาที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในในวันที่ 15 กันยายน 2559 ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

แบบรายงานมาตรการประหยัดกระดาษ 2559 2559

 

ติดต่อเรา