ประกวดTo be number one ระดับประเทศ

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ร่วมต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานของชมรม To be number one ต่อคณะกรรมการประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม To be number one ระดับประเทศ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานชมรมฯ ของจังหวัดสระแก้ว นำโดยนายภัครธรธณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

IMG_ IMG_9587 IMG_9589 IMG_9590 IMG_9591 IMG_9592 IMG_9593 IMG_9594 IMG_9595 IMG_9596 IMG_9597 IMG_9598 IMG_9599 IMG_9600 IMG_9601 IMG_9602 IMG_9603 IMG_9604 IMG_9605 IMG_9606 IMG_9607 IMG_9608 IMG_9609 IMG_9610 IMG_9611 IMG_9612 IMG_9613 IMG_9614 IMG_9615 IMG_9616 IMG_9617 IMG_9618 IMG_9619 IMG_9620 IMG_9621 IMG_9622 IMG_9623 IMG_9624 IMG_9625 IMG_9626 IMG_9627 IMG_9628 IMG_9629 IMG_9630 IMG_9631 IMG_9632 IMG_9633 IMG_9634 IMG_9635 IMG_9636 IMG_9637 IMG_9638 IMG_9639 IMG_9640 IMG_9641 IMG_9642 IMG_9643 IMG_9644 IMG_9645 IMG_9646 IMG_9647 IMG_9648 IMG_9649 IMG_9650 IMG_9651 IMG_9652 IMG_9653 IMG_9654 IMG_9655 IMG_9656 IMG_9657 IMG_9658 IMG_9659 IMG_9660 IMG_9661 IMG_9662 IMG_9663 IMG_9664 IMG_9665 IMG_9666 IMG_9667 IMG_9668 IMG_9669 IMG_9670 IMG_9672 IMG_9673 IMG_9674 IMG_9675

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา