ด่วน! แจ้งการใช้ระบบ Smart Area สพป.สระแก้ว เขต 1

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 กำหนดเริ่มใช้งานระบบ Smart Area รับ-ส่งหนังสือราชการ  ระหว่าง สพป. กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และยกเลิกการใช้งานระบบ E-Office จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

1.  Admin โรงเรียน ดำเนินการตั้งค่าในระบบ Smart Area  1) ตั้งค่าปีปฏิทิน 2) ตั้งค่าเลขหนังสือรับ-ส่ง ของโรงเรียน 3) กำหนดเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  (เพื่อตั้งเลขทะเบียนหนังสือรับ หนังสือสือส่งของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน)

2.  การดำเนินการออกเลขหนังสือส่ง เพื่อจัดส่งหนังสือราชการมาถึง สพป.สระแก้ว เขต 1  ให้เลือกระบุถึง สารบรรณกลาง สพป.สระแก้ว เขต 1 เท่านั้น (ห้ามเลือกกลุ่มต่างๆใน สพป.)

3. สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระดับโรงเรียนได้ที่เว็บไซต์ สพป.สระแก้ว เขต 1  หรือคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด  คู่มือ Smart Area

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1