แจ้งเปลี่ยนสถานที่ในการประชุม คณะครูอำเภอเมืองสระแก้ว

ขอเชิญคณะครูอำเภอเมืองสระแก้ว ร่วมประชุมรับนโยบาย จากผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น. จากเดิมคือ ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  เปลี่ยนเป็น หอประชุมปางสีดา  ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  พร้อมทั้ง ให้แต่ละโรงเรียนทำบัญชิลงเวลา และนำมาในวันดังกล่าวด้วย 2557-06-08 21-08-28_0003

ติดต่อเรา