พิธีจุดเทียนชัยฯเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟผู้บังคับบัญชาลูกเสือ(INDABA)

นายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธาน พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (INDABA) และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ เสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการลูกเสือ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน ๖๐๐ คน

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0709 DSC_0711 DSC_0712 DSC_0713 DSC_0714 DSC_0716 DSC_0717 DSC_0718 DSC_0719 DSC_0720 DSC_0722 DSC_0724 DSC_0725 DSC_0726 DSC_0727 DSC_0731 DSC_0732 DSC_0733 DSC_0734 DSC_0735 DSC_0738 DSC_0739 DSC_0740 DSC_0741 DSC_0743 DSC_0748 DSC_0749 DSC_0750 DSC_0751 DSC_0753 DSC_0754 DSC_0755 DSC_0756 DSC_0757 DSC_0758 DSC_0759 DSC_0760 DSC_0761 DSC_0762 DSC_0763 DSC_0764 DSC_0766 DSC_0767 DSC_0769 DSC_0773 DSC_0774 DSC_0775 DSC_0776 DSC_0777 DSC_0778 DSC_0779 DSC_0780 DSC_0781 DSC_0782 DSC_0783 DSC_0786 DSC_0788 DSC_0791 DSC_0794 DSC_0796 DSC_0797 DSC_0798 DSC_0799 DSC_0800 DSC_0801 DSC_0802 DSC_0803 DSC_0804 DSC_0805 DSC_0806 DSC_0807 DSC_0808 DSC_0809 DSC_0810 DSC_0811 DSC_0812 DSC_0813 DSC_0814 DSC_0815 DSC_0816 DSC_0817 DSC_0818 DSC_0819 DSC_0820 DSC_0821 DSC_0822 DSC_0827 DSC_0832 DSC_0833 DSC_0834 DSC_0835 DSC_0836 DSC_0837 DSC_0839 DSC_0840 DSC_0841 DSC_0842 DSC_0843 DSC_0845 DSC_0846 DSC_0847 DSC_0848 DSC_0849 DSC_0850 DSC_0852 DSC_0854 DSC_0857 DSC_0858 DSC_0859 DSC_0860 DSC_0861 DSC_0863 DSC_0864 DSC_0865 DSC_0866 DSC_0867 DSC_0868 DSC_0869 DSC_0870 DSC_0871 DSC_0872 DSC_0873 DSC_0875 DSC_0876 DSC_0877 DSC_0878 DSC_0879 DSC_0880 DSC_0881 DSC_0882 DSC_0883 DSC_0884 DSC_0885 DSC_0886 DSC_0887 DSC_0888 DSC_0889 DSC_0890 DSC_0891 DSC_0892 DSC_0893 DSC_0894 DSC_0895 DSC_0896 DSC_0897 DSC_0898 DSC_0899 DSC_0900 DSC_0901 DSC_0902 DSC_0903 DSC_0904 DSC_0905 DSC_0906 DSC_0907 DSC_0908 DSC_0909 DSC_0910 DSC_0911 DSC_0912 DSC_0913 DSC_0914 DSC_0915 DSC_0916

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา