ประชุมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/แผนกลยุทธ์

นายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน การจัดประชุมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/แผนกลยุทธ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ฉบับที่ ๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมบรรยาย

IMG_0001   IMG_5799 IMG_5800 IMG_5801 IMG_5802 IMG_5803 IMG_5804 IMG_5805 IMG_5806 IMG_5807 IMG_5808 IMG_5809 IMG_5810 IMG_5811 IMG_5812 IMG_5813 IMG_5814 IMG_5815 IMG_5816 IMG_5817 IMG_5818 IMG_5819 IMG_5820 IMG_5821 IMG_5822 IMG_5823 IMG_5824 IMG_5825 IMG_5826 IMG_5827 IMG_5828 IMG_5829 IMG_5831 IMG_5833 IMG_5838 IMG_5839 IMG_5840 IMG_5841 IMG_5842 IMG_5845 IMG_5846 IMG_5848 IMG_5849

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา