การประกวดผลงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อาเซียน ปี 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะประกวดผลงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อาเซียน ปี 2559  จึงให้โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  ผลงานสถานศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน  โดยกรอกข้อมูลในลิงค์  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MfxqWYYb8KdMaufq6ss83y3NzxbBb-t4EIsI_PNkeeE/edit?usp=sharing  ภายในวันที่  20  มิถุนายน  2559

ติดต่อเรา