ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน   จำนวน  1 ตำแหน่ง

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว-เขต1

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและกลุ่มวิชาเอกที่รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น ลงวันที่  12  มิถุนายน  2557

 

ลำดับ

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก

จำนวน

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1 พนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง  ครูผู้สอน

วิชาเอก  การประถมศึกษา

 

 

1

 
ติดต่อเรา