ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดร่วมประกวดโครงการภาษาจีนนานมี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดร่วมประกวดโครงการภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อให้เยาวชนได้ทีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สำหรับสถานศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ บริษัทนานมี จำกัด ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmee.com

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา