ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ ๑ ปี รุ่นที่ ๕๖ ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙ สำหรับสถานศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.afsthailand.org โทร ๐๒-๙๘๐ ๑๐๐๒ ต่อ ๕๐๓-๕๐๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา