การอบรม อย.น้อย

กำหนดการอบรม อย.น้อย

โรงเรียนในอำเภอเมือง วันที่ 31 พ.ค.59 ณ ห้องประชุมต้นโมก รพร.สระแก้ว

โรงเรียนในอำเภอเขาฉกรรจ์ วันที่ 1 มิ.ย.59 ณ ห้องประชุม สสอ.เขาฉกรรจ์

โรงเรียนในอำเภอวังน้ำเย็น วันที่ 2 มิ.ย.59 ณ ห้องประชุม สสอ.วังน้ำเย็น

โรงเรียนในอำเภอวังสมบูรณ์ วันที่ 3 มิ.ย.59 ณ ห้องประชุม สสอ.วังสมบูรณ์

โรงเรียนในอำเภอคลองหาด วันที่ 6 มิ.ย.59 ณ ห้องประชุม สสอ.คลองหาด

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา