ขอเชิญสถานศึกษา เข้าร่วมการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2016” ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับสถานศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.facebook.com/wrg.thailand

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา