ปฐมบทการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพรเกียรติ

27-29 พ.ค. 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญจำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ  ณ สพป.สระแก้ว เขต 1

16-05-27-10-36-05-724_deco 16-05-27-10-34-20-285_deco 16-05-27-10-40-44-606_deco 16-05-27-10-33-13-316_deco 16-05-27-08-16-43-696_deco  16-05-27-10-45-32-248_deco 16-05-27-10-46-13-715_deco 16-05-27-08-47-14-217_photo 16-05-27-08-51-14-789_photo 16-05-27-10-24-35-396_deco 16-05-27-10-27-08-927_deco 16-05-27-10-26-31-135_deco 16-05-27-10-23-55-479_deco 16-05-27-10-21-55-642_deco

วันชัย ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ถนอมจิตร พอใจ  ถ่ายภาพ/รายงาน

www.bannumsub.com

ติดต่อเรา