ป้องกันนกพิราบเข้าอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านลุงพลู

 จัดทำที่กั้นแก้ปัญหานกพิราบเข้าอาคารเรียน 

มีทั้งหมด 3  อาคาร

****************************

2.1

2.2

2.3

😯 😯

Message us