กิจกรรม แชลเลนจ์เดย์ ประจำปี 2559

  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนบ้านลุงพลู

จัดกิจกรรมวันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” ประจำปี 2559

 เมื่อวันพุธ  ที่ 25 พฤษภาคม 2559

     ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านลุงพลู

*************

 

ติดต่อเรา