ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

จังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาของเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้มีความสนใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพ สามารถโอนเงินบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน เลขที่บัญชี ๕๐๘ – ๐ ๓๔๖๗๙ – ๕ ได้ตามจิตศรัทธา

จังหวัดแม่รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา