การคัดลายมือ

โรงเรียนใดที่ต้องการแบบฝึกคัดลายมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ให้ส่งเมลล์ของโรงเรียนหรือครู มาที่เมลล์ [email protected] ทางเขตจะจัดส่งแบบฝึกคัดลายมือให้ (โรงเรียนใดได้แล้วไม่ต้องส่งมาอีก) ขอความร่วมมือแจ้งชื่อโรงเรียนด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1