วิดีโอ กิจกรรมแชลเลนจ์เดย์ คลองหมากนัด

โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด  ได้จัดกิจกรรมวันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน
“แชลเลนจ์เดย์” ประจำปี 2559  ในวันที่  25  พฤษภาคม  2559