เครือข่ายวังน้ำเย็นแจ้งโรงเรียนบ้านวังบูรพา,โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา,โรงเรียนบ้านทัพหลวง,โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน,โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี,โรงเรียนบ้านมหาเจริญ และ โรงเรียนสุภวิทย์

เครือข่ายวังน้ำเย็นขอแจ้งรายละเอียดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 9 ท่าน ที่มีรายชือดังเอกสารแนบ

เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 ณ วัดห้วยกระบอก ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

เอกสารแนบ  1     2    3    4

ติดต่อ สพป.สก.1