แชลเลนจ์เดย์ จังหวัดสระแก้ว

นายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร ในฐานะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นผู้สนับสนุนโครงการ แชลเลนจ์เดย์ จังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้มอบ

IMG_5045 IMG_5046 IMG_5050 IMG_5051 IMG_5052 IMG_5061 IMG_5062 IMG_5068 IMG_5077 IMG_5078 IMG_5079 IMG_5081 IMG_5082 IMG_5093 IMG_5095 IMG_5097 IMG_5098 IMG_5099

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1