กิจกรรมแชลเลนจ์เดย์

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  ได้จัดกิจกรรมวันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน
“แชลเลนจ์เดย์” ประจำปี 2559  ในวันที่  25  พฤษภาคม  2559

DSC00027 DSC00028 DSC00051 DSC00059 DSC00069 DSC00071 IMG_3081 IMG_3084 IMG_3089 IMG_3099 IMG_5376 IMG_5378

Message us