ประชุมผู้ปกครอง

19  พฤษภาคม  2559

โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข

เชิญผู้ปกครองประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

IMG_1263 IMG_1258 IMG_1260
IMG_1260 IMG_1264 IMG_1266
ติดต่อ สพป.สก.1