ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณแม่เกษร คงพิกุล

นายทวีศักดิ์ จรัสทอง และครอบครัว ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม คุณแม่เกษร คงพิกุล ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2559 เวลา 20.00 น. ณ วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว และขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น.

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1