ประชุมระดมความคิดเห็นรับนักเรียน

นายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นรับนักเรียน และนโยบายการปรับขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต ๑  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

IMG_0001 IMG_0002 IMG_5020 IMG_5021 IMG_5022 IMG_5023 IMG_5024 IMG_5025 IMG_5026 IMG_5027 IMG_5028 IMG_5029 IMG_5030 IMG_5031 IMG_5032 IMG_5034 IMG_5035 IMG_5036 IMG_5038

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ติดต่อเรา